clinica-dental-segura
Setembre 28, 2018

Ilerdent: la clínica dental segura

Inversió tecnològica

La tecnologia és extremadament important si volem minimitzar el risc dels nostres pacients i maximitzar els resultat dels tractaments odontològics. Ilerdent realitza inversions constants en tecnologia puntera per oferir el millor diagnòstic i la màxima seguretat en les intervencions: l’Ortopantomògraf per a radiografies panoràmiques maxil·lars, el Tac Dental per a imatges digitals 3D en alta definició o l’escàner intraoral 3D Full HD; o els sistemes de monitoratge com l'Ostell ISQ® (Klockner) per controlar el procés d'osteointegració de l'implant, entre altres.

Sedacions amb les màximes garanties

En funció del tractament i la casuística concreta de cada pacient, Ilerdent aplica un sistema o l'altre de sedació: anestèsia tradicional, sedació conscient, òxid nitrós... Val a dir que cada anestèsia és subministrada i supervisada pel facultatiu corresponent.

En el cas de la sedació conscient, una tècnica que, aplicada a la cirurgia oral complexa i la implantologia, permet reduir a una tarda o un matí, tractaments que, fets sense sedació, necessitarien moltes sessions. Per a l’aplicació de la sedació conscient, l’anestesista fa una visita preoperatòria per valorar la història clínica i qualsevol patologia que pugui tenir el pacient (hipertensió, diabetis, cardiopatia...) i la medicació habitual que pugui prendre.

La sedació per òxid nitrós (inhalació de nitrogen barrejat amb oxigen) en odontologia està implantada en els països més avençats amb excel·lents resultats en pacients que pateixen ansietat i s'han de sotmetre a tractaments poc complexos. a sensació de benestar i relaxació és immediata i, en tractar-se d'una tècnica innòcua i gens invasiva, és una anestèsia especialment recomanada en el camp de l'odontologia infantil i en pacients adults amb alta sensibilitat dental.

 

Instal·lacions i higiene certificades

La clínica ofereix espais diferenciats (quiròfan,  boxes equipats amb plataformes tecnològiques, programari dental i instrumental…), en funció dels tractaments dentals.

A més, instal·lacions i instrumental estan sotmesos a protocols certificats d'esterilització hospitalària. Ilerdent realitza controls físics, biològics (també anomenats controls d’espores) i químics, de la mateixa manera que garanteix la traçabilitat duent a terme mitjançant estrictes protocols de registre. Procediments, controls externs i equipament òptims, d’acord amb la normativa vigent, que garanteixen la seguretat del pacient enfront de la transmissió d’infeccions, tal com exigeix el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la normativa europea més exigent en matèria sanitària.

 

Quadre mèdic: professionals que treballen en equip i amb demostrada experiència

Amb més de 30 anys d'experiència, la clínica dental lleidatana Ilerdent acumula una àmplia cartera de pacients. Milers d'històries clíniques que aglutinen dades i casuístiques diverses… Informació molt valuosa que l'ampli equip mèdic i protètic de la clínica dental lleidatana té a la seva disposició per documentar, estudiar nous casos i valorar protocols d'actuació amb base científica.

Doctors, protètics i auxiliars treballen en equip. La informació flueix des de la recepció del pacient fins a la finalització del tractament, amb el pacient com a centre.

DEMANA CITA ONLINE AMB NOMÉS 3 CLICS

Vull rebre les últimes novetats i promocions